Bærekraftig

Vi i Lady Solskjerming tenker, planlegger og tror på en bærekraftig fremtid

Skal fremtiden bli god for kommende generasjoner er det viktig at vi tar vår del av ansvaret. Folk, økonomi og miljø må prioriteres, og derfor må vi sette oss mål som vi kan styre etter.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

 

Vi i Lady Solskjerming tenker, planlegger og tror på en bærekraftig fremtid. Skal fremtiden bli god for kommende generasjoner er det viktig at vi tar vår del av ansvaret. Folk, økonomi og miljø må prioriteres, og derfor må vi sette oss mål som vi kan styre etter.

Våre mål bygger på FNs bærekraftsmål frem til 2030.

 

Lady Solskjerming sorterer avfall. Når vi har montert nye produkter hos deg, så tar vi med dine gamle produkter tilbake. Da kan vi sikre oss at de ulike komponentene fra solskjermingsproduktet blir sortert riktig. 

Ladys bærekraftsløfter

Våre mål i henhold til FNs bærekraftsmål

God helse og livskvalitet
Lady Solskjerming skal rekruttere for fremtiden ved å tilby yngre mennesker (på Romerike) et trygt og godt arbeidsmiljø. Gjennom lønnsom vekst skal vi skape 35 arbeidsplasser.
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Lady Solskjerming skal rekruttere for fremtiden ved å tilby yngre mennesker (på Romerike) et trygt og godt arbeidsmiljø. Gjennom lønnsom vekst skal vi skape 35 arbeidsplasser.
Mindre ulikhet

Lady Solskjerming skal igjennom økonomisk og menneskelig engasjement skape langsiktige endringer for svake eller utsatte grupper. 

Ansvarlig forbruk og produksjon

Lady Solskjerming skal påvirke alle våre leverandører til å tenke bærekraft, det være seg ansattevilkår, emballasje og frakt, samt produksjon og produkter. Vi skal være tydelige for å skape endring.

Stoppe klimaendringene
Lady Solskjerming skal sørge for gode rutiner for ryddighet i lokaler, kildesortering, utfasing av papir, riktig emballasje, logistikk og bilpark.
Samarbeid for å nå målene
Lady Solskjerming skal samarbeide internt og eksternt for å nå bærekraftsmålene. Nyhetsbrev, hjemmeside, møtevirksomhet og markedsføring skal bidra til tettere samarbeid om bærekraftsbevissthet.

Action now

I Lady Solskjerming ønsker vi å sette fokus på en bærekraftig fremtid. Vi har derfor tegnet medlemskap i det nystartete bedriftsnettverket Action Now, som er i samarbeid med fasilitator BDO og Lillestrøm Sportsklubb.

Bedriftene i Romerike jobber sammen for miljø, klima og FNs bærekraftsmål. Vi jobber samtidig for bedre rustet i framtiden gjennom økt konkurransekraft, nye forretningsmuligheter og bedre rekruttering.

Les mer om Action Now i denne artikkelen på LSK sine sider.

Lady er en Miljøfyrtårnbedrift

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Vi oppfyller de definerte bransjevilkårene, og er sertifisert som Miljøfyrtårn.

 

Denne sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og samtidig godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

Vi tar miljøansvaret på alvor, og er opptatt av å sørge for at kommende generasjoner skal ha minst like gode, om ikke bedre, forutsetninger med tanke på miljøet. Da kreves det planlegging og gjennomføring med innsats for å få til dette. Miljøfyrtårnsertifiseringen dokumenterer at vi nettopp gjør dette. Og vi tror dette hjelper!