Persienner

Lady leverer persienner i alle modeller på markedet, fra 50mm til 90mm lamelltykkelse, med wirestyring eller sideskinner. Vi tilbyr lameller i inntil  21 forskjellige standard farger. Andre lamellfarger er tilgjengelig på forespørsel.

Utvendige persienner kan monteres direkte på vindusrammen, på fasaden eller eventuelt bak fasadekledningen hvis det er tilstrekkelig med plass.

Utvendige persienner gir minimal varmeoverføring til rommet, og dette gir laveste avskjermingskoeffisient av alle former for solskjerming. Persiennene kontrollerer også lysfordelingen og eliminerer blending uten å hindre ventilasjonen.

For brukeren betyr utvendige persienner total fleksibilitet. Persiennene kan heves om vinteren og i overskyet vær, og vinkelen på lamellene kan reguleres slik at naturlig dagslys slipper inn etter behov. Alt dette kan fjernstyres innenfra, enten manuelt eller med motor.

Spesifikasjon

  • Holder effektivt varmen ute.
  • Gir bedre arbeidsmiljø med lavere innetemperatur.
  • Kan sammenkobles med flere enheter, noe som gir lavere totalkostnad.
  • Har den beste muligheten for dagslysstyring i forhold til solvinkel, med automatikkstyring
  • Har best solskjermingsfaktor.
  • Gir lavere investeringer og driftskostnader på klimaanlegg.
  • Gir bra utsyn, og reduserer innsyn.
  • Brukes til blending i møterom eller soverom.
  • Leveres i mange ulike farger som kan tilpasses fasadens linjeføring og fargebruk.
  • Lamell bredder fra 50 til 100mm. Det anbefales brede lameller hvis utsynsfaktoren er viktig.

Dokumenter

Brosjyre