Hvert år er det ca. 1 million mennesker som planlegger og utfører oppussing/oppgradering og vedlikehold av sine boliger. En andel av disse igjen vurderer hva de skal gjøre med solskjerming av sine boliger. En ny terrasse trenger en markise, en sørvendt fasade trenger bedre skjerming mot sollys, eller et vestvendt soverom trenger å stenge kveldsola ute. Hvilke produkter skal jeg velge, og finnes det en fasit på hva som er best å gjøre?

Den mest vanlige avveiningen vi ofte møter er om kunden skal velge en tradisjonell utvendig persienne, eller screen (utvendig rullgardin med perforert duk)? Og avveiningene er ofte både estetisk og funksjonelt betraktet, hvilket gjør at vi som lever av dette gjerne vil møte kundene for å avdekke de konkrete behovene. De vanligste problemstillingene vi ofte ønsker å avdekke er forhold rundt innsyn, eksponering av sollys, vindforhold og hvilke rom skjermingen skal være i.

Trenden siste årene er at screens tar over for utvendig persienner, spesielt på nybygg innenfor privatmarkedet, og årsaken er primært at «stramme funkisfasader» oftere blir penere rent estetisk med denne type produkter. Følelsen av at disse produktene «blender inni fasaden» og fysisk gir et stilrent uttrykk, gjør at Screens derfor er en meget god løsning på nye bygg/bygg med et moderne uttrykk.

For eldre boliger (som det tross alt finnes flest av) med stående/liggende panel, eller teglstein, er ofte en persienne vel så «matchende» rent estetisk. Det mange ikke er klar over er at persienneprodusentene har en del nye modeller med sideskinner, som også gjør at du får en «blende inn i fasaden-følelse» også på persienneproduktene.

Men det estetiske er egentlig bare 1 av 4 viktige forhold du må vurdere.

Utsyn/innsyns-problematikkene er også en avgjørende faktor. Screens er spesielt godt egnet for utsyn på dagtid, og fungerer også svært godt mot innsyn ved dagslys. Svakheten med screens er at de etter mørkets frembrudd ikke skjermer innsyn, og man bør spesielt ha dette i betraktning for valg på soverom/bad hvor man kanskje ønsker at naboen ikke skal ha «maks underholdning» etter leggetid Hvis man derimot insisterer på at fasaden skal ha screens, så anbefaler vi derfor en innvendig rullgardin eller plissegardin i kombinasjon på soverom/bad. Dette gjør at man kan styre 100% inn-/utsyn på rom hvor man gjerne vil ha privatlivet i fred.

Utvendige persienner er således et sikrere valg hva gjelder innsyn. Naboen eller en nysgjerrig forbipasserende må tett inntil vinduet når en persienne er stengt, for å få innsyn. Således er behovet for innvendig skjerming mindre med valg av utvendige persienner. Utsynet er noe mer begrenset sammenlignet med en screen, men med en modell hvor lamellene er brede (80-90 mm), så er utsynet bra.

Det 3.forholdet man skal vurdere er varmedempingen og dagslysstyring for produktene. Begge produktene skjermer meget godt mot varmen, men det er dokumentert at en lukket persienne er best hva gjelder å holde varmen ute. Fargevalget påvirker også varmedempingen, og mørke farger på utvendig solskjerming hindrer varme bedre enn lyse farger. For innvendige produkter lyse farger best. Dagslysstyring er naturligvis enklest med en persienne, da man kan justere vinklene på lamellene, men da på bekostning av utsikten naturligvis.

Uansett er vår erfaring at varmedempingen her på «berget» er godt ivaretatt med begge produktene.

De siste forholdet er vindtoleranse, og her er vår erfaring at de mest robuste modellene av screen er det beste produktet. «Zip-screen» som er den mest robuste varianten av screenmodeller har svært god vindtoleranse, og vil både tåle vind best, samt avgir lite lyd/støy. Persienner tåler også bra med vind, men vil «blafre» mer i vinden, og derav vil slitasje og støy være noe mer utsatt for dette produktet.

Oppsummert er derfor valget avhengig av følgende vurdering:

  1. Estetisk
  2. Inn og utsyn
  3. Varmedemping
  4. Vintoleranse og støy

Med ønske om en solfylt dag!