Når man som kunde kjøper solskjermingsprodukter, vil det i noen tilfeller være behov for eksterne leverandører innenfor forskjellige kompetanser og fagfelt, som en tradisjonell solskjermingsleverandør ikke leverer.

De mest vanlige tjenestene er som følger:

Lifter/kraner/stillaser for å komme til monteringsstedet

  • I all utførelse av arbeidet gjøres det en risikovurdering av forholdene på monteringsstedet. Dette er prosesser som er underlagt arbeidstilsynets reglement om HMS på arbeidsplassen og er ment for å sikre montørenes sikkerhet og helse.
  • Ved jobb som krever lift eller kran, benytter Lady leverandører som har sin ekspertise på dette fagfeltet.
   • Flexleie AS, på personløftere
   • Kranringen AS, på større kraner
   • Disse leverandørene har det til felles at de kan bistå på befaringer i de tilfellene det er usikkerhet rundt valg av størrelse på Lift/Kran eller ved usikkerhet rundt tilkomst og regler rundt behov for veisperringer eller lignende.
  • Uansett  sørger Lady for å formidle disse tjenestene, og har kun et påslag på 20% på tjenester levert av disse aktørene. Dette påslaget dekker administrasjon og håndtering av denne tjenesten.
  • Som kunde vil dette være et eksempel på en tilleggskostnad som vil bli fakturert i tillegg til produktene og monteringen.

Elektriker/tilkobling til strøm for motoriserte produkter

 • De fleste av solskjermingsproduktene som leveres kan motoriseres.
 • Disse produktene krever naturligvis tilgang til strøm.
 • I de tilfellene det ikke finnes en strømkilde, må det legges opp et eller flere punkter for strøm.
 • Dette arbeidet må utføres av en autorisert elektroentreprenør.

I mange tilfeller ordner kundene dette selv. Om ikke, har Lady samarbeid med følgende bedrifter som kan utføre dette:

  • Arkel Romerike AS
  • Vestre Aker Elektro AS

Disse tjenestene tar ikke Lady seg betalt for å formidle, og i de tilfellene våre kunder benytter våre samarbeidspartnere, så fakturerer de sluttkunde direkte.

Oppløft av produkter som ikke kan bæres av montør til monteringssted

 • I noen tilfeller vil det av rent praktiske årsaker ikke være mulig å løfte et produkt ved hjelp av håndkraft fra bakkenivå til monteringssted.
  • Eksempler kan være en balkong/terrasse på en blokk i tettbygde strøk, hvor det kan være direkte fare for andre mennesker å manuelt løfte opp tunge produkter.
 • I disse tilfellene benytter Lady seg av Lift/kranselskaper for å sikre at oppløft til monteringssted skjer på en forsvarlig måte.  Disse leverandørene er:
  • Flexleie AS, på personløftere
  • Kranringen AS, på større kraner
  • Disse leverandørene har det til felles at de kan bistå i befaringer i de tilfellene det er usikkerhet rundt valg av størrelse på Lift/Kran eller ved usikkerhet rundt adkomst og regler rundt behov for veisperringer eller lignende.
 • Lady sørger for å formidle disse tjenestene, og har kun et påslag på 20% på tjenester levert av disse aktørene. Dette påslaget dekker administrasjon og håndtering av denne tjenesten.

Veisperringer for å sikre at arbeidet utføres uten å være til risiko eller ulempe for ferdsel

 • I noen tilfeller vil arbeidet på en fasade komme i konflikt med annen ferdsel.

Det må da søkes om veisperring for en tidsbegrenset periode mens arbeidet pågår.

 • Dette er en todelt prosess som Lady sørger for å tilrettelegge og formidle.
  • Kommunen er ofte den ene aktøren som tar en avgift for å sperre av området.
  • Den fysiske veisperringen utføres av typiske leverandører som også leier ut Lifter/kraner
  • Prisene på dette varierer fra kommune til kommune.

Påslaget fra Lady er kun 20% på veisperringen og søknaden for godkjennelse.

Dette påslaget dekker selve administrasjonen og arbeidet med å formidle og besørge dette.

Blikkenslager

 • Benyttes i de tilfellene man av praktisk eller estetiske grunner trenger/ønsker dette.
 • Praktiske årsaker kan være at det skal være vanntett mellom vegg og produkt, eller ønske om å lede vann fra produkt i en bestemt retning.
 • Estetiske årsaker kan være platekledning av enkelte elementer, eller at man vil ha en spesialløsning som normale profiler ikke dekker.
 • I disse tilfellene benytter Lady
  • Dan Blikk AS
 • Disse tjenestene tar ikke Lady seg betalt for å formidle.

Ønsker kunde å benytte vår samarbeidspartner, faktureres dette direkte til sluttkunde.

Hvilke andre situasjoner vil det kunne kreve ekstra tilpasning som medfører merkostnader?

 • Montering av terrassetak-/glasstak på terrasser/balkonger som ikke tåler tyngden til selve produktet eller selve produktet pluss snølast.

Dette kan medføre skader på bygningskonstruksjonen.

 • Her tar vi en dialog med kunde om ulike løsninger.

Lady kan i disse tilfellene bistå med å finne en lokal håndverker.

 • Prinsippet for en slik tjeneste er de samme som bistand fra andre 3.partsleverandører, og med et påslag på kun 10% for formidlingen.

Her kan du lese om alminnelige salgs- og leveringsbetingelser fra Solskjermingsforbundet.

50% på alle produkter*

Kampanje varer ut søndag 29.november

*Tilbudet gjelder ikke glass- og terrassetak.