Når man som kunde kjøper solskjermingsprodukter, vil det i noen tilfeller være behov for eksterne leverandører innenfor forskjellige kompetanser og fagfelt, som en tradisjonell solskjermingsleverandør ikke leverer.

De mest vanlige tjenestene er som følger:

Lifter/kraner/stillaser for å komme til monteringsstedet

  • I all utførelse av arbeidet gjøres det en risikovurdering av forholdene på monteringsstedet. Dette er prosesser som er underlagt arbeidstilsynets reglement om HMS på arbeidsplassen og er ment for å sikre montørenes sikkerhet og helse.
  • Ved jobb som krever lift eller kran, benytter Lady leverandører som har sin ekspertise på dette fagfeltet.
   • Flexleie AS, på personløftere
   • Kranringen AS, på større kraner
   • Disse leverandørene har det til felles at de kan bistå på befaringer i de tilfellene det er usikkerhet rundt valg av størrelse på Lift/Kran eller ved usikkerhet rundt tilkomst og regler rundt behov for veisperringer eller lignende.
  • Uansett  sørger Lady for å formidle disse tjenestene, og har kun et påslag på 20% på tjenester levert av disse aktørene. Dette påslaget dekker administrasjon og håndtering av denne tjenesten.
  • Som kunde vil dette være et eksempel på en tilleggskostnad som vil bli fakturert i tillegg til produktene og monteringen.

Elektriker/tilkobling til strøm for motoriserte produkter

 • De fleste av solskjermingsproduktene som leveres kan motoriseres.
 • Disse produktene krever naturligvis tilgang til strøm.
 • I de tilfellene det ikke finnes en strømkilde, må det legges opp et eller flere punkter for strøm.
 • Dette arbeidet må utføres av en autorisert elektroentreprenør.

I mange tilfeller ordner kundene dette selv. Om ikke, har Lady samarbeid med følgende bedrifter som kan utføre dette:

  • Arkel Romerike AS
  • Vestre Aker Elektro AS

Disse tjenestene tar ikke Lady seg betalt for å formidle, og i de tilfellene våre kunder benytter våre samarbeidspartnere, så fakturerer de sluttkunde direkte.

Oppløft av produkter som ikke kan bæres av montør til monteringssted

 • I noen tilfeller vil det av rent praktiske årsaker ikke være mulig å løfte et produkt ved hjelp av håndkraft fra bakkenivå til monteringssted.
  • Eksempler kan være en balkong/terrasse på en blokk i tettbygde strøk, hvor det kan være direkte fare for andre mennesker å manuelt løfte opp tunge produkter.
 • I disse tilfellene benytter Lady seg av Lift/kranselskaper for å sikre at oppløft til monteringssted skjer på en forsvarlig måte.  Disse leverandørene er:
  • Flexleie AS, på personløftere
  • Kranringen AS, på større kraner
  • Disse leverandørene har det til felles at de kan bistå i befaringer i de tilfellene det er usikkerhet rundt valg av størrelse på Lift/Kran eller ved usikkerhet rundt adkomst og regler rundt behov for veisperringer eller lignende.
 • Lady sørger for å formidle disse tjenestene, og har kun et påslag på 20% på tjenester levert av disse aktørene. Dette påslaget dekker administrasjon og håndtering av denne tjenesten.

Veisperringer for å sikre at arbeidet utføres uten å være til risiko eller ulempe for ferdsel

 • I noen tilfeller vil arbeidet på en fasade komme i konflikt med annen ferdsel.

Det må da søkes om veisperring for en tidsbegrenset periode mens arbeidet pågår.

 • Dette er en todelt prosess som Lady sørger for å tilrettelegge og formidle.
  • Kommunen er ofte den ene aktøren som tar en avgift for å sperre av området.
  • Den fysiske veisperringen utføres av typiske leverandører som også leier ut Lifter/kraner
  • Prisene på dette varierer fra kommune til kommune.

Påslaget fra Lady er kun 20% på veisperringen og søknaden for godkjennelse.

Dette påslaget dekker selve administrasjonen og arbeidet med å formidle og besørge dette.

Blikkenslager

 • Benyttes i de tilfellene man av praktisk eller estetiske grunner trenger/ønsker dette.
 • Praktiske årsaker kan være at det skal være vanntett mellom vegg og produkt, eller ønske om å lede vann fra produkt i en bestemt retning.
 • Estetiske årsaker kan være platekledning av enkelte elementer, eller at man vil ha en spesialløsning som normale profiler ikke dekker.
 • I disse tilfellene benytter Lady
  • Dan Blikk AS
 • Disse tjenestene tar ikke Lady seg betalt for å formidle.

Ønsker kunde å benytte vår samarbeidspartner, faktureres dette direkte til sluttkunde.

Hvilke andre situasjoner vil det kunne kreve ekstra tilpasning som medfører merkostnader?

 • Montering av terrassetak-/glasstak på terrasser/balkonger som ikke tåler tyngden til selve produktet eller selve produktet pluss snølast.

Dette kan medføre skader på bygningskonstruksjonen.

 • Her tar vi en dialog med kunde om ulike løsninger.

Lady kan i disse tilfellene bistå med å finne en lokal håndverker.

 • Prinsippet for en slik tjeneste er de samme som bistand fra andre 3.partsleverandører, og med et påslag på kun 10% for formidlingen.

Her kan du lese om alminnelige salgs- og leveringsbetingelser fra Solskjermingsforbundet.

Weinor Glasoase

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få gavekort på 500 kr tilsendt

Motta tips og råd, tilbud og annen nyttig informasjon innen solskjerming

You have Successfully Subscribed!