Et godt fundament gir en god utestue

Glasstak

Hvis du er blant dem som skal bygge en utestue slik at du kan nyte hagen større deler av året, har du helt sikkert lyst til å bli ferdig så raskt som mulig. For å få et skikkelig godt resultat, bør du imidlertid skynde deg langsomt. Det gjelder særlig det første steget i byggeprosessen, nemlig fundamenteringen. Det handler både om å lage en solid plattform du kan bygge utestuen på, samt om å unngå problemer som følge av telehiv om vinteren.

Pass på å bygge et godt fundament til utestuen

Det mest vanlige er trolig å bygge utestuen på en eksisterende terrasse eller platting, eventuelt bygge en ny i forbindelse med at du skal gå til anskaffelse av en utestue. Det er en jobb de fleste klarer å få til uten å ha spesiell kompetanse innen snekkerfaget. Uansett om du bygger en ny terrasse/platting eller bruker en eksisterende, er det viktig at du forsikrer deg om at den tåler vekten av utestuen. Kan du ikke nok om dette selv, er det lurt å kontakte fagfolk for å få hjelp.

Vil du ha varme i utestuen slik at du kan bruke den større deler av året, er det imidlertid ikke sikkert at en terrasse er det beste valget. Da er det som regel smartere å gå for en støpt plate som er isolert, eller en isolert ringmur. Begge deler krever mer arbeid og er trolig mer kostbart enn en platting eller terrasse, men da vil du oppleve at utestuen holder bedre på varmen. En støpt såle gir deg også muligheten til å legge inn gulvvarme hvis du ønsker ekstra komfort.

 

Les også: Forleng sommeren med utestue

Overskrift-banner

Tenk på regler og naboskap når du skal bygge utestue

Bygg som er mindre enn 50 m2 trenger du som hovedregel ikke søke kommunen om lov til å sette opp, men husk at unntak fra søknadsplikt ikke er det samme som unntak fra byggereglene i seg selv. Bygger du en frittliggende utestue må du for eksempel passe på at den:

  • er minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomten din
  • er minst 1,0 meter fra nabogrensen
  • har mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre
  • ikke brukes til beboelse eller overnatting
  • ikke ha kjeller
  • ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
  • har en viss avstand til for eksempel sjø, vei og jernbanespor

Bygger du utestuen inntil huset gjelder andre regler. Da kan du for eksempel kun bygge 15 m2 uten å søke, og er du nærmere naboen enn 8 meter må du sette i verk tiltak for brannisolering. Direktoratet for byggkvalitet har gode veiledere som hjelper deg med å finne frem i regelverket, så vi anbefaler at du sjekker dem før du setter i gang.I de tilfellene du ikke trenger å søke, er det ikke nødvendig å varsle naboene om byggingen. Av hensyn til godt naboskap vil vi uansett anbefale at du tar en prat med dem og legger frem planene dine. Tidlig involvering reduserer ofte risikoen for en konflikt senere. Og hvem vet — kanskje de har gode innspill og ideer du ikke har tenkt på selv?

Ønsker du hjelp med å finne den beste utestuen for deg?

Lady Solskjerming fører flere typer glasstak og terrassetak som gir deg en hyggelig utestue. Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om våre produkter, eller hvis du ønsker å bestille en gratis befaring hvor vi hjelper deg med å finne den beste løsningen for deg.

Flere nyheter

21. mars: den første “globale solskjermingsdagen

 21. mars 2023 lanserer ES-SO den første “Global Shading Day”. Målet er å gjøre allmennheten og beslutningstakere oppmerksomme på de menneskelige, økologiske og økonomiske fordelene med solskjerming. Å innføre standarder i bygningslovgivningen vil være et

Les mer »