Pergola betyr egentlig overdekning og er et markisetak med skinner i sidene. Vanligvis med stolper/søyler ned i bakken. Pergola er benyttet i mange år på restauranter, fordi det tåler mye vind og kan dekke store flater. I tillegg er det mulig å kombinere med sidevegger, lys og varme.

I de senere år er pergola og terrassetak blitt populært også for private boliger. Med en pergolamarkise eller terrassetak er det mulig å sitte ute, nesten uansett vær. Sol og lys slippes inn etter ønske, og med eventuelle vegger forlenger man utesesongen.

Det finnes i dag pergolasystemer som har aluminiumsspiler i stedet for duk. Spilene kan vinkles for å slippe sol og lys inn dersom det er ønskelig. Når spilene er lukket vil løsningen være regntett. Systemer med spiler i steder for duk tåler enda mer vind samt noe snølast.

Alle produkter i denne kategorien